Szybkie wyszukiwanie

Wpisz tutaj rodzaj lub nazwę maszyny w liczbie pojedyńczej i wybierz producenta:

Maszyny do Szycia

Sprzedaż ratalna

Usługi » Sprzedaż ratalna

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy sprzedaż ratalną: 

Aby dokonać zakupu na raty wystarczy przedłożyć:

 1. dwa dokumenty tożsamości (w tym dowód osobisty)
 2. dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów :
   
  • zatrudnieni na podstawie umowę o pracę:
   aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiąc
  • emeryci i renciści:
   ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopię* ostatniej waloryzacji
  • prowadzący gospodarstwa rolne:
   zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy oraz kserokopię* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopię* ostatniego dowodu wpłaty podatku rolnego
  • prowadzący działalność gospodarczą:
   kserokopię* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopię* dowodu wpłat na ZUS lub podatku dochodowego za ostatnie trzy miesiące
  • uzyskujący dochód z innych źródeł:
   według indywidualnych ustaleń z BANKU 

   *orginał do wglądu