Szybkie wyszukiwanie

Wpisz tutaj rodzaj lub nazwę maszyny w liczbie pojedyńczej i wybierz producenta:

Maszyny do Szycia

Regulamin

Regulamin

 

 

Informacje ogólne

 

 • Sklep internetowy działający pod adresem www.overlock.com.pl prowadzony jest przez OVERLOCK Henryk Włodarczyk w Łodzi 93-323 przy ulicy Zamkniętej 1, NIP-729-113-12-70, tel.+48-42-646 70 65 , adres e-mail: firma@overlock.com.pl  W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. Wyjątkiem mogą być produkty używane, w przypadku których fakt używania jest wyraźnie zaznaczony w opisie produktu. W sklepie podane są ceny netto oraz brutto (zawierające podatek VAT 23%) Dostawa towaru zakupionego w naszym sklepie jest realizowana w formie wysyłkowej lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie firmy w Łodzi przy ul.Zamkniętej 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Realizacja zamówienia

 

 • Zakupu w sklepie internetowym może dokonać każda pełnoletnia osoba. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny  na stronie internetowej: www.overlock.com.pl , emailem na adres: firma@overlock.com.pl lub telefonicznie. Każde złożone zamówienie musi zostać potwierdzone przez Klienta, w tym celu pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem za pomocą e-mail lub telefonicznie. Zamówienia, które nie zostały potwierdzone w ciągu 7 dni od daty złożenia będą anulowane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta zamówieniu, nie zostanie ono zrealizowane. Klient wypełniając formularz rejestracyjny sklepu internetowego zobowiązany jest do podania adresu e-mail lub telefonu kontaktowego pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez pracownika sklepu złożonego zamówienia. Jeżeli produkt będzie niedostępny w chwili zamówienia, pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia terminu dostawy.

 

Dostawa towaru

 

 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Podczas dostawy firmą kurierską , w chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera oraz skontaktować się z pracownikiem sklepu. Odbiór przesyłki musi być pokwitowany pisemnym podpisem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym.

 

Odstąpienie od umowy , wypowiedzenie

 

 • Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie, dokonując jego zwrotu, bez podania przyczyny, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłać zakupiony przedmiot umowy przed jego upływem.
 • Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
 • Zwracany towar należy odesłać. Na dokonany zwrot zostanie wystawiona faktura korygująca... Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, dokonanej płatności wraz z kosztem transportu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki użył Klient lub za jego pozwoleniem zostanie on zmieniony na inną dogodna formę.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów gdzie przedmiot zamówienia jest całkowicie wykonany na indywidualne zlecenie Klienta lub przedmiot umowy jest sprowadzony zgodnie z indywidualnym zamówieniem Klienta.
 • Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy potwierdzenie jego otrzymania.

 

Reklamacje

 

 • Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 • Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W razie widocznych śladów otwierania paczki lub jej zniszczenia podczas transportu, klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru i sporządzić protokół reklamacyjny, którego drukiem dysponuje kurier.
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, ma prawo odesłać go przesyłką poleconą.
 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć krótki opis, jaka jest przyczyna reklamacji oraz dane adresowe (imię, nazwisko, ulica ,nr domu, mieszkania, miasto, kod i nr telefonu kontaktowego).
 • Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych, od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe(na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 • Reklamację należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu usterki.
 •  Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamacyjnego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

 

Ochrona danych klienta

 

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r "O ochronie danych osobowych" sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zgodnie z tą ustawą klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie  lub żądanie usunięcia z bazy danych sklepu.
 • Jeżeli klient nie wyraża zgody na przetwarzanie przez sklep jego danych osobowych, wpisuje swoje oświadczenie w komentarzu do zamówienia.
 • Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu lub miejsca wykonania umowy.

 

Płatności

 

 • Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem - zapłata gotówką przy odbiorze towaru.

b) przelew na konto - Sklep rezerwuje towar i wysyła go na adres wskazany przez Klienta , po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Firmy OVERLOCK Henryk Włodarczyk. 

c)  w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.  

 

Postanowinia końcowe    

 

 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Kupujący zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego tygodnia od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 • Regulamin wchodzi w życie dnia  25 grudnia 2014 roku.

 

ZAPRASZAMY

 

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.